Sơn bên trong và ngoài ống với hệ sơn Epoxy

Sơn bên trong và ngoài ống với hệ sơn Epoxy

  • Mô tả

Mô tả

Theo tiêu chuẩn ISO 19244