Công trình cảng & bến cảng

Cọc ống thép được sử dụng làm cọc móng cho bến tàu, cầu cảng, … trong các công trình như cảng biển, Nhà máy lọc dầu, Nhà máy nhiệt điện, …

1
2