Ống vách cho cọc khoan nhồi

Ống thép hàn xoắn cũng là một lựa chọn rất tốt làm ống vách cho cọc khoan nhồi. Ống vách thép hàn xoắn không chỉ có vai trò giữ ổn định thành vách mà còn có thể chịu lực lớn khi cắm quá sâu vào đất.

Ống thép đường kính lớn làm ỐNG VÁCH cho cọc khoan nhồi