Giới thiệu

Ⅰ.Hồ sơ Công ty.

 • Tên Công ty : CÔNG TY TNHH J-SPIRAL STEEL PIPE.
 • Ngày thành lập : Ngày 5 tháng 12 năm 2010
 • Giấy phép kinh doanh số : 471023000284
 • Địa chỉ : Dốc 47, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
 • Điện thoại/ Fax : (Điện thoại) +84-251-351-1410,  (Fax) +84-251-351-1411
 • Người đại diện

Tổng giám đốc    : Eiji Katayama (Từ Tập Đoàn Thép JFE )

 • Tổng vốn : USD 3,063,265.-
 • Các cổ đông

Tập Đoàn Thép JFE                    :35%

Tập Đoàn Maruichi        :35%

 • Công ty TNHH Maruichi Steel Tube 30%, Công ty Cổ phần Maruichi Sun Steel 5%

Tập Đoàn Toyota Tsusho           :30%

Số lượng nhân viên                     :125 (tính từ tháng 10 năm 2020)

Không chỉ có thị trường Việt Nam, Công ty TNHH J-Spiral Steel Pipe còn có thị trường rộng lớn trên khắp các nước Đông Nam Á và Châu Phi

Chống ăn mòn - Sơn phủ

Sơn chống ăn mòn Heavy Duty Coating ( Urethane)

anti-corrosion

Dự án

Công ty của chúng tôi đã liên tục áp dụng sự đổi mới để mang đến sự xuất sắc và vượt trội tới khách hàng

Tin tức

Tổng Giám Đốc mới nhậm chức vào tháng 4 năm 2019

Từ tháng 4 năm 2019, Mr. Eiji Katayama trở thành Tổng Giám Đốc mới của Công Ty TNHH J-Spiral Steel Pipe

Chứng Chỉ