Sứ mệnh & Tầm nhìn

  • Chúng tôi cung cấp những sản phẩm đáng tin cậy với công nghệ hiện đại từ Nhật Bản
  • Sản phẩm của chúng tôi bao gồm cọc ống thép, cọc ống ván thép và ống dẫn nước
  • Cùng với hệ thống quản lý và sản xuất được chuyển giao từ công ty tiền thân, chúng tôi đã và đang đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng với vai trò của một nhà sản xuất ống thép hàng đầu.
rthr