Chính sách mua nguyên liệu

J – Spiral Steel Pipe cung cấp nguyên liệu thô dựa trên cam kết của công ty về việc tôn trọng quyền con người, tuân thủ tất cả các luật và quy định, đồng thời bảo vệ môi trường nhằm phát triển và vận hành một hệ thống mua sắm bền vững. Để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc này, công ty yêu cầu các nhà cung cấp tuân thủ các Nguyên tắc Ứng xử Kinh doanh sau đây. J – Spiral Steel Pipe đánh giá cao sự hợp tác của các nhà cung cấp trong việc đồng ý, chấp nhận và thực hiện các hướng dẫn này.

Nguyên tắc ứng xử Kinh doanh

1.Tôn trọng nhân quyền

  • Chúng tôi công nhận các giá trị đa dạng của các cá nhân, đồng thời tôn trọng và ủng hộ quyền con người của mỗi cá nhân theo luật pháp quốc tế.
  •  Chúng tôi từ chối lao động trẻ em, lao động cưỡng bức và buôn người. Chúng tôi không dung thứ cho sự đối xử vô nhân đạo. Chúng tôi không mua khoáng sản bị tranh chấp.
  • Chúng tôi cố gắng ngăn ngừa tai nạn lao động và các sự cố liên quan, đồng thời tạo ra môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.

2.Tuân thủ pháp luật

  • Chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành cũng như các quy ước xã hội ở các quốc gia và khu vực mà chúng tôi hoạt động. Chúng tôi không tham gia vào việc hối lộ của các chính phủ hoặc quan chức công và chúng tôi cố gắng ngăn chặn tham nhũng và hối lộ.
  • Chúng tôi tham gia vào cạnh tranh công bằng và tự do và cung cấp nguồn cung cấp ổn định các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

3.Bảo vệ môi trường

  • Chúng tôi cố gắng giảm lượng khí thải CO2 và thực hiện các biện pháp khác để ngăn chặn biến đổi khí hậu.
  • Chúng tôi làm việc để ngăn ngừa ô nhiễm không khí, biển, nước và đất.
  • Chúng tôi thúc đẩy tái chế tài nguyên và bảo tồn năng lượng để sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên có hạn của trái đất.