Công trình cầu & nhà cao tầng

Cọc thép là một giải pháp tốt cho móng không chỉ cho công trình cảng mà còn được ứng dụng trong các công trình Cầu đường.

Móng cọc ống ván thép đã có những bước phát triển vượt bậc tại Nhật Bản với hơn 2.000 trụ cầu đã áp dụng. Loại móng này có độ cứng ngang lớn và khả năng mang tải lớn hơn so với các loại móng khác.

er
nytut