Ống dẫn nước

Ống thép có thể được sử dụng cho đường ống nước trong các công trình tưới tiêu, Nhà máy xử lý nước, Trạm bơm, …,

Cầu ống dẫn nước băng qua kênh Tham Lương